Even voorstellen

Yuri Schaeffers

Sinds ruim een half jaar is Yuri werkzaam bij The Migraine Clinic als Software Engineer. Samen met zijn collega Max en in nauwe samenwerking met de neurologen zet Yuti een heel nieuw softwaresysteem in elkaar om de
registratie van de zorg sneller, betrouwbaarder en makkelijker te
krijgen.

De geautomatiseerde interactie tussen zorgaanbieders, verzekeraars,
huisartsen en apotheken is een ingewikkeld doolhof van technische
vereisten, beleid en wetgeving. Een uitdaging waar ik goed mijn tanden
in kan zetten. Daarbij leer ik enorm veel over het Nederlandse
zorgsysteem wat een interessante aanvulling is op de puur technische
rollen die ik in het verleden heb vervuld.

Yuri hoopt dat zijn werk positief bijdraagt aan het soepel lopen van de
organisatie. Waardoor de artsen en assistenten nog fijner hun
werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Heb je vragen?

We zijn er voor jou, om je te helpen en te ondersteunen op je pad naar verlichting van je migraine.