De kans om nu binnen het vakgebied te versmallen biedt mij de ruimte om me nog meer toe te gaan leggen op het begeleiden van mensen in de keuzes ten aanzien van de behandeling van hun hoofdpijnaandoening, waarbij er ook aandacht is voor impact van hoofdpijn en de behandeling daarvan op werk, gezinsleven en vrije tijd.

Henriette Bienfait (1970) is opgegroeid in de omgeving van Haarlem en heeft aan de UvA in Amsterdam geneeskunde gestudeerd.

Aanvankelijk vooral geboeid door erfelijke aandoeningen en de wens om klinisch geneticus te worden kreeg zij na enkele maanden werken als arts-assistent op de afdeling neurologie van het AMC de mogelijkheid om onderzoek naar mensen met erfelijke zenuwaandoeningen te doen.

Na twee jaar fulltime onderzoek kwam ze in opleiding tot neuroloog in het AMC. Haar interesse was breed, met bijzondere interesse in spierziekten, bewegingsstoornissen,  gebruik van specifieke neurologische onderzoeken (klinische neurofysiologie ofwel KNF) en behandeling met botulinetoxine-injecties bij dystonie.

Na het afronden van de opleiding in 2003 bleef ze nog een klein jaar werkzaam in het AMC op de afdeling KNF. Vanaf eind 2004 tot september 2023 werkte ze in Haarlem in wat nu het Spaarne Gasthuis heet.

Ze voltooide haar promotie-onderzoek (naar erfelijke zenuwaandoening HMSN) in 2007 en was vanaf de start (in 2006) verbonden aan het Hoofdpijncentrum Haarlem.

Ze is gedurende vele jaren medisch adviseur geweest van de werkgroep erfelijke neuropathieën van de patiëntenvereniging Spierziekten (voorheen VSN).

Hier werd ze geraakt door wat het leven met een chronische aandoening betekent. Dit nam ze in toenemende mate mee in haar neurologische praktijk.

De impact die migraine en hoofdpijn heeft op het leven van haar patiënten was mede aanleiding om naast haar werk in het hoofdpijncentrum in het ziekenhuis in 2018 toe te treden tot het bestuur van de VNHC (Vereniging van Nederlandse Hoofdpijncentra).

Na langdurig het neurologische vak in de breedte te hebben uitgeoefend vindt zij het nu tijd voor meer focus op het begeleiden van met mensen met hoofdpijn.

Ze is blij dat het anno 2023 mogelijk is om in een kliniek te werken die zich uitsluitend op patiënten met frequente ernstige hoofdpijn richt.

Ze nodigt haar patiënten graag uit om ze actief mee te laten denken over hun begeleidingstraject.

Heb je vragen?

We zijn er voor jou, om je te helpen en te ondersteunen op je pad naar verlichting van je migraine.