Kosten en vergoeding

 

Graag bieden wij u optimale zorg en daarbij hoort dat we u zo volledig mogelijk informeren over de te verwachten kosten en vergoedingen die op dit moment van toepassing zijn. Wij hebben geen contracten met zorgverzekeraars. Daarom gaat de afrekening van de zorg die u van ons ontvangt misschien wat anders dan u gewend bent. Ons uitgangspunt is dat voor u onze zorg niet duurder is dan bij ziekenhuizen of ZBCs die wel contracten hebben. TMC zal dan ook uit coulance, nadat u ons een kopie van de afrekening van uw zorgverzekeraar heeft doen toekomen, het niet vergoede deel van de factuur kwijtschelden of terug storten.

Heb ik een verwijzing van de huisarts nodig?

Om voor vergoeding van verzekerde zorg in aanmerking te komen heeft u een verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig. Wilt u zorg zonder verwijzing, dan kunt u de factuur niet indienen bij uw verzekeraar en komen de kosten dus voor uw eigen rekening.

Wordt mijn behandeling bij TMC vergoed?

Dit is afhankelijk van uw zorgverzekering. TMC heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Als uw zorgverzekering correct en voldoende vergoedt, dan hoeft u voor uw behandeling bij TMC niet zelf bij te betalen. Over het algemeen is dit het geval bij een zogenaamde restitutiepolis, waarmee u vrije artsenkeuze heeft. Bij een zogenaamde naturapolis (meestal de goedkopere zorgpolissen) heeft u geen vrije artsenkeuze, en zal uw zorgverzekeraar u kenbaar kunnen maken waar men de zorg voor uw probleem heeft ingekocht. U kunt dan toch kiezen voor een niet gecontracteerde specialist. In dat geval wordt maar een deel van de factuur door uw zorgverzekeraar vergoed. In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering kunt u nalezen hoe de vergoeding vastgesteld wordt. TMC zal uit coulance, nadat u ons een kopie van de afrekening van uw zorgverzekeraar heeft doen toekomen, het niet vergoede deel van de factuur kwijtschelden. Dat geldt nadrukkelijk niet voor uw eigen risico. Voor u is een bezoek aan TMC zo niet duurder dan een bezoek aan de specialist in een ziekenhuis.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Vooraf weten wij niet precies wat de diagnose zal zijn. De verwijsbrief van de huisarts geeft meestal wel een richting tot een bepaalde diagnose. De uiteindelijke diagnose wordt mede door uitgebreidheid van de klachten en de eventuele andere aanvullende onderzoeken bepaald. Dit betekent, dat aan de diagnose die de neuroloog van TMC bij u stelt en de daarbij behorende behandeling een code gekoppeld is. Vrijwel altijd zal TMC bij u de DBC/DOT voor migraine in rekening brengen. Die DBC-code is bekend bij alle verzekeraars.

Wanneer start de eerste DBC/DOT?

De DBC wordt geopend op de eerste dag dat u bij de medisch specialist bent of een videoconsult heeft. Evenals ziekenhuizen registreren ook de Zelfstandige Behandel Centra zoals TMC een diagnose, behandeling en kosten in een DBC, hierin is geen onderscheid. Aan een DBC/DOT is een zorgtarief gekoppeld. Het zorgtarief voor de medisch specialistische zorg verleent door TMC vindt u terug op uw rekening.

Hoe komt de prijs van een DBC/DOT tot stand?

De prijs van een DBC/DOT gaat uit van de kosten van een gemiddelde behandeling bij dezelfde zorgvraag. Niet ieder onderzoek, consult of behandeling wordt apart in rekening gebracht; het gaat om een gemiddelde van alle patiënten in Nederland met dezelfde DBC/DOT. Het kan dus zijn dat u meer of minder behandelingen of onderzoeken heeft gehad dan waar de gemiddelde DBC op is gebaseerd. Toch blijft de prijs van de DBC dan hetzelfde. Voor meer informatie hierover kunt u de video bekijken van de Nederlandse Zorgautoriteit op https://www.nza.nl/documenten/videos/2017/12/12/betalen-van-ziekenhuiszorg

Hoe lang duurt een DBC/DOT?

Een DBC/DOT kan maximaal 120 dagen, na de opening door de zorgverlener, open staan. In sommige gevallen wordt een DBC/DOT eerder afgesloten, bijvoorbeeld 90 dagen na een poliklinische behandeling. Wanneer u langere tijd bij een zorgverlener komt, kan na het sluiten van de vorige DBC een vervolg-DBC-traject worden geopend.

Komt u na sluiting van een DBC/DOT binnen een jaar weer terug met dezelfde zorgvraag, dan kan een vervolg-DBC geopend worden. Een vervolg-DBC kan ook maximaal 120 dagen openstaan.

Wat kost mijn behandeling?

Afhankelijk van de werkzaamheden die gedaan worden, ontstaat een DBC-tarief. (zie onze tarievenlijst)

DECLARATIECODE ZORGPRODUCT OMSCHRIJVING TARIEF 2023
15A374 069799008 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn 1.131,-
15A375 ‭069799010‬ Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij migraine en/of een andere vorm van hoofdpijn 781,-
15A376 069799011 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij migraine en/of een andere vorm van hoofdpijn 830,-
15A377 069799012 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij migraine of een andere vorm van hoofdpijn 320,-
15A378 069799013 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij migraine of een andere vorm van hoofdpijn 413,-

Wanneer krijg ik de rekening?

Na het sluiten van de DBC ontvangt u een rekening met als afzender The Migraine Clinic. Het afsluiten van DBC’s gebeurt geautomatiseerd, hiervoor gelden landelijke afsluitregels. Dit gebeurt over het algemeen 90 dagen na uw eerste consult en bij een vervolg-DBC 120 dagen.

De Coulanceregeling: wat moet ik doen als ik de factuur van TMC krijg?

Ons uitgangspunt is dat voor u onze zorg niet duurder is dan bij ziekenhuizen of ZBCs die wel contracten hebben. TMC zal dan ook uit coulance, nadat u ons een kopie van de afrekening van uw zorgverzekeraar heeft doen toekomen, het niet vergoede deel van de factuur kwijtschelden of terug storten.

U betaalt dus maximaal uw eigen risico, net als bij een ziekenhuisbezoek.

Om gebruik te maken van onze Coulanceregeling moet u de volgende stappen doorlopen:

  1. Stuur de factuur zo snel mogelijk naar uw zorgverzekeraar.
  2. Binnen 14 dagen ontvangt u meestal een afrekening of declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar. Hierop kunt u zien welk bedrag u vergoed krijgt.
  3. Stuur de afrekening van uw zorgverzekeraar naar info@themigraineclinic.org onder vermelding van het factuurnummer.
  4. Wij sturen u een betaallink voor het deel van de factuur dat u vergoed heeft gekregen inclusief het deel dat eventueel verrekend is met uw eigen risico.

U heeft 45 dagen om ons een afrekening of declaratieoverzicht toe te sturen. Dit is voldoende tijd om u afrekening of declaratieoverzicht te regelen, maar begin dus niet te laat. 75% van onze patiënten stuurt ons de afrekening binnen 14 dagen.

Lukt het niet om ons een afrekening of declaratieoverzicht te sturen binnen de gestelde termijn, dan betaalt u de gehele factuur eerst zelf. Wanneer wij een afrekening of declaratieoverzicht hebben ontvangen storten wij het niet vergoede deel terug op uw rekening. U heeft tot 180 dagen na de factuurdatum om ons de afrekening op te sturen.

Als u problemen heeft met het vergoed krijgen van de factuur, neem dan contact met ons op. We helpen u graag en kunnen indien nodig betalingsuitstel verlenen.

Zijn er contracten met zorgverzekeraars?

TMC heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Wij zouden dit graag willen, maar zorgverzekeraars hanteren als eis voor het aanvragen van een contract dan een zorginstelling minstens 3 jaar bestaat. Wij zijn geopend per 1 augustus 2022 en zullen op zijn vroegst in 2026 een contract kunnen aanvragen. Tot die tijd zal onze Coulanceregeling gelden. U kunt er dus vanuit gaan dat u in de toekomst ook niet meer betaald voor onze zorg dan in een ziekenhuis.

Het maakt voor u daarom niet uit wat voor een polis u heeft. Wel is het zo dat als u een restitutiepolis afsluit bij uw zorgverzekeraar dat wij meer vergoed krijgen voor onze zorg, waardoor wij mensen die een restitutiepolis niet kunnen betalen ook kunnen helpen.

Mijn behandeling begint in het ene kalenderjaar en eindigt in het volgende jaar. Wat betekent dit voor mijn eigen risico?

De startdatum van een DBC-traject bepaalt in welk jaar het eigen risico wordt aangesproken. Bijvoorbeeld: uw behandeling start in november 2023 en uw behandeling stopt in februari 2024. Er vindt dan een verrekening plaats met het (openstaande) eigen risico van 2023. Als een vervolg-DBC aansluitend wordt geopend, valt deze in het betreffende jaar waarin dit vervolgtraject geopend wordt. Heeft u vragen over uw rekening? Neem contact met ons op! Wij helpen u graag verder.

Indien u akkoord gaat met deze voorwaarden:

– Geeft u aan dat u kennis heeft genomen van deze informatie en de tarieven welke zijn gepubliceerd op onze website

– Dat u uw financiële verplichtingen aan The Migraine Clinic zal voldoen